DATUAK ALDATZEA
Datuak aldatzeko, lehenik eta behin, NAN zenbakia, jaiotze-data eta sakelako telefono zenbakia adierazi behar dituzu.
N.A.N.*    
-
Jaio data *  
Sakelako telefonoa*